Disclaimer

Algemeen
Hoewel Parketzeep alles in het werk heeft gesteld om op zijn website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt Parketzeep geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie.

 

Alle informatie op de website van Parketzeep is van informatieve aard en wordt louter voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld.

 

Parketzeep en/of zijn filialen maken geen aanspraken op correctheid, geschiktheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie.

 

De naam en het logo van Parketzeep, van haar verbonden vennootschappen en van de producten en diensten die zij aanbieden, zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door de nationale en internationale wetgevingen.

Deze website wordt geregeld door de Belgische wetten en het betrokken copyright behoort toe aan Parketzeep

 

Privacy
Persoonlijke informatie, zoals naam, woonplaats, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer e.d., wordt uitsluitend op vrijwillige basis geleverd.

 

Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Parketzeep bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk.
Powered by Plenso | © Parketzeep 2009 | Disclaimer